Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Polish (Poland)
INSA - Institut für neue soziale Antworten

Solidarisches Bürgergeld

logo_solidarisches_buergergeld

Hier erfahren Sie mehr >>

INSA-Studien 50plus

studie_50plus_titel_k

Die repräsentativen INSA-Studien 50plus geben einen Überblick, wie die "neue Mehrheit" – die Altersgruppen in der zweiten Lebenshälfte – denken und fühlen.

Mehr Informationen >>

Markt- und Sozialforschung

consulere-logo

Die INSA-Stiftung wird unterstützt von der INSA-CONSULERE GmbH. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut gehört zu den wichtigsten Menungsforschnungsinstituten Deutschlands.

Mehr Informationen >>

Sytuacja

Znaczna część obywateli i obywatelek krajów europejskich wątpi w to,
że politycy i ekonomiści są w stanie skutecznie rozwiązywać palące problemy socjalne i kwestie społeczne. Te wątpliwości zagrażają demokratycznemu porządkowi i powszechnej akceptacji państwa prawa.


Przesłanki założenia Instytutu

W latach 70-tych XX wieku wiele mówiono o pojęciu nowych kwestii społecznych. Samo diagnozowanie tych kwestii niestety już nie wystarcza. Obecnie ważniejsze stało się udzielanie konkretnych odpowiedzi na to, jak łagodzić niepokojące zjawiska społeczne i projektowanie konkretnch rozwiazań. To właściwe rozwiązania problemów i kwestii społecznych przesądzi o przyszłości demokratycznego porządku nowoczesnego społeczeństwa. My wszyscy ponosimy za to odpowiedzialność.


Koncepcja

Tylko wtedy, gdy będzie dostrzegalne w społeczeństwie, że możliwe sa socjalne i ekonomiczne koncepcje, które proponują rownież w czasach globalizacji i zmian demograficznych właściwe rozwiązania zagadnień wspołczesnego społeczeństwa, wzrośnie ponownie zaufanie do instytucji sfery społecznej i politycznej.


Zadania

Zadaniem Instytutu Nowych Rozwiazań Społecznych jest poszukiwanie i opracowywanie nowych koncepcji i projektów, które maja za zadanie poszukiwanie przede wszystkim dlugofalowych rozwiazań problemów społecznych. Możliwe rozwiazania, które proponowane są w różnch krajach Unii Europejskiej powinny być stale porównywane i analizowane. Powinny jednocześnie stanowić podstawę do wspólnego działania.


Cele

Celem Instytutu jest wypracowywanie projektów rozwiazań, które zakładają zarówno swobodę ekonomiczną, jak i aktywny współudział społeczeństwa, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa socjalnego. Ważne są dla nas miedzy innymi kwestie wzmocnienia instytucji rodziny, gwarantowanego dochodu, większego zaangażowania społeczeństwa i aktywnego jego udziału w życiu społecznym, jak rownież wymiana doświadczeń pomiędzy pokoleniami.